Country Selection Bestellijst
SDGs CHARMANT - Governance

VERBETERING VAN HET BESTUUR

CHARMANT Group zal ESG-kwesties actief aanpakken en daarbij wet- en regelgeving naleven en risico’s grondig beheren.
 

SDG's CHARMANT - Bestuur

Voortdurende versterking van het beheersysteem en de functies

We zullen het huidige systeem evalueren en reorganiseren om het efficiënter te maken.
 

Grondig nalevingsbeleid

We zullen de huidige CHARMANT Gedragscode herzien en waar nodig optimaliseren.
 

Solide risicobeheer

We zullen risico’s identificeren en prioriteren om risico’s te beheersen en onze systemen te versterken.