Country Selection Bestellijst
SDGs CHARMANT - Milieu

BEVORDERING VAN MILIEUBEHEER

CHARMANT Group zal zich actief blijven inzetten voor milieuvriendelijke activiteiten in haar eigen bedrijfsprocessen en in de bedrijfsprocessen van de waardeketen.

Ecologische duurzaamheidsdoelstellingen

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

In 2022 beginnen we met het meten van broeikasgassen.
 

Overschakelen op duurzame energie

We zullen een actieplan opstellen met als doel om in 2030 over te stappen op duurzame energie.
 

Vermindering van plastic verpakkingsmaterialen

We zullen ons gebruik van plastic verpakkingsmaterialen herzien en ernaar streven deze te verminderen.
 

Vermindering van afvalstoffen

We stellen doelstellingen voor het verminderen van afval in ons bedrijf en streven ernaar het afval zoveel mogelijk te reduceren.