Country Selection

Privacybeleid

§1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is:

CHARMANT BENELUX

Pelmolenlaan 12-14

3447 GW Woerden

Nederland

Tel. +31 348416646

E-Mail: sales(at)charmantgroup.nl

Website: www.charmant.com/nl

 

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:

 

Alexander Bugl

Bugl & Kollegen GmbH

Sedanstraße 7

93055 Regensburg

Duitsland

Tel. +49 941/63049789

E-Mail: kontakt(at)buglkollegen.de

Website: www.buglkollegen.com

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader zijn verkregen zodra het niet langer nodig is deze te bewaren, of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaringsverplichtingen van kracht zijn.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, informeren wij u in detail over de respectieve onderstaande procedures. Daarbij worden ook de vastgelegde criteria voor de bewaringstermijn gespecificeerd.

§2 Uw rechten

(1) U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·        Recht op informatie,

·        Recht op rectificatie of verwijdering,

·        Recht op beperkte verwerking,

·        Recht op bezwaar tegen de verwerking,

·        Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) Bovendien heeft u het recht om bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

§3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze gegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG):

·        IP-adres

·        Datum en tijdstip van de aanvraag

·        Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

·        Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)

·        Toegangsstatus/HTTP-statuscode

·        Hoeveelheid overgedragen gegevens per keer

·        Website waarvan de aanvraag afkomstig is

·        Browser

·        Besturingssysteem en bijbehorende interface

·        Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast bovengenoemde gegevens worden bij uw bezoek aan onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie doorgeven aan degene die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wijzelf). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Zij zijn bedoeld om het algehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de aard en functie hieronder worden toegelicht:

·        Tijdelijke cookies (zie b)

·        Permanente cookies (zie c)

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Hiertoe behoren voornamelijk de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de algemene sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. Deze cookies kunnen altijd worden verwijderd in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

§4 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer op deze website echter IP-anonimisering is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen van websiteactiviteiten op te stellen, en andere diensten in verband met website- en internetgebruik te verlenen aan de exploitant van de website.

(2) Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg daarvan worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt, waardoor koppeling aan een persoon onmogelijk is. Voor zover de over u verzamelde gegevens naar u te herleiden zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de verkregen statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de VS heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild op www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.

(6) Informatie over derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, en privacybeleid: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

[(7) Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt het meten van uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten (zogenoemde “cross-device analysis”) uitschakelen in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens"].

§5 Gebruik van plug-ins van sociale media

(1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende plug-ins van sociale media: [Facebook, Google +, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flatter]. Daarbij gebruiken wij de zogenaamde ‘dubbelklik-oplossing’. Dit betekent dat er bij uw bezoek aan onze website aanvankelijk geen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het kader boven zijn beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Pas wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en dit daardoor activeert, wordt de aanbieder van de plug-in geïnformeerd dat u bijbehorende website met ons online aanbod heeft opgevraagd. Daarnaast worden de in §3 van onderhavig privacybeleid vermelde gegevens verzonden. In het geval van Facebook wordt volgens verklaringen van desbetreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na de gegevensverzameling geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden persoonsgegevens verzonden naar desbetreffende aanbieder van de plug-in en daar opgeslagen (voor Amerikaanse aanbieders gebeurt dit in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in voornamelijk via cookies gegevens verzamelt, adviseren wij u via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen voordat u op het grijs gemarkeerde kader klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocedures, en hebben geen inzicht in de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen. Evenmin beschikken wij over informatie over de verwijdering van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

(3) De over u verzamelde gegevens worden door de aanbieder van de plug-in opgeslagen als gebruikersprofielen en deze worden door de aanbieder gebruikt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt voornamelijk uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om gerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met desbetreffende aanbieder van de plug-in. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren. Op deze manier willen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Rechtsgrond voor het gebruik van plug-ins is artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG.

(4) De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account heeft bij de aanbieder van de plug-in of bij deze aanbieder bent aangemeld. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent aangemeld, worden de door ons over u verzamelde uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld een link met de pagina maakt, slaat ook de aanbieder van de plug-in deze informatie op in uw gebruikersaccount en deelt hij deze informatie met uw contactpersonen. Wij adviseren u om na gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral voordat u de knop activeert, omdat u op deze manier een toewijzing aan uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt voorkomen.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de onderstaande privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten in dezen en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectieve aanbieders van plug-ins en links naar hun privacyverklaringen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook is aangesloten bij het EU-VS- Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google is aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter is aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

f) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; help.instagram.com/155833707900388/.

§6 Integratie van YouTube-video’s

(1) Wij integreren YouTube-video’s in ons online aanbod. Deze zijn opgeslagen op www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. [Deze video’s zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video’s niet bekijkt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de gegevens die in lid 2 worden genoemd naar YouTube verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.]

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube bericht dat u desbetreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die zihn vermeld in §3 van deze pivacyverklaring verzonden. Het maakt daarbij niet uit of YouTube een gebruikersaccount aanbiendt waarbuj u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden de door ons over u verzamelde gegebens direct aan uw bestaande account toegewezen. Als u niet wilt dat er gegevens worden toegewezen aan uw proiel of YouTube moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Youtube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze zo nodig voor reclame, markonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt voornamelijk plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om gerichte reclame aan the bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u tevens meer informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is aangesloten bij het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website optimaal aan u te kunnen presenteren en om het gebruik van onze website te analyseren. Meer informatie