LoginContactSelectie land

DATA SECURITY

Google Analytics:
Onze websites gebruiken Google Analytics, een online ‘analytics-dienst’ van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze websites gebruiken.
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en_uk/policies/

Cookies:
Charmant maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een relatief eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer of andere apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.   Charmant kan de cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. Zulke informatie is statistisch en zal geen specifieke informatie over een individuele gebruiker van onze websites opleveren.   U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer of ander apparaat moet u dit opnieuw instellen. Houdt u er wel rekening mee dat het weigeren van cookies ervoor kan zorgen dat u niet de volledige functionaliteit van onze websites kunt gebruiken.1. With every requirement of a file from the web page, access data are normally stored.

 

1. Content
Behoudens voor zover zulks krachtens toepasselijke wetgeving verboden is, geeft Charmant geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, noch wettelijk, noch anderszins, waaronder mede begrepen garanties met betrekking tot juistheid, fatsoenlijkheid, volledigheid, niet-inbreuk op rechten van derden en/of betrouwbaarheid van de content van deze Website, en alle garanties dienaangaande worden door Charmant uitdrukkelijk verworpen. Charmant is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van gebruik van of toegang tot de Website dan wel verlies of schade als gevolg van de onmogelijkheid tot gebruik van of toegang tot de Website.

Charmant is bevoegd om de content van de Website te wijzigen en/of aan te passen en mag de diensten die via deze Website worden aangeboden zonder afzonderlijke kennisgeving staken.

2. Verwijzingen en links
Websites van derden die naar of vanaf deze Website gelinkt zijn ("Gelinkte Websites"), worden geëxploiteerd en beheerd door de derden in kwestie en staan niet onder beheer en/of toezicht van Charmant. Het gebruik van een Gelinkte Website is onderworpen aan de voorwaarden die zijn bepaald door de beheerder van de Gelinkte Website in kwestie. Charmant is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, in verband met het gebruik van een Gelinkte Website. Ingeval er sprake is van schade als gevolg van gebruik van op een Gelinkte Website verstrekte informatie is uitsluitend de auteur van de Gelinkte Website aansprakelijk.

3. Copyright
Charmant beoogt zich te onthouden van publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal of, indien zulks niet mogelijk is, te vermelden bij wie het auteursrecht van het materiaal in kwestie berust. Charmant behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot materiaal dat door Charmant is gecreëerd. Met uitzondering van persoonlijk, niet-commercieel intern gebruik is alle gebruik (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kopiëren, aanpassen, deels of geheel reproduceren, uploaden, verzenden, verspreiden, in licentie geven, verkopen en publiceren) van materiaal verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 4. Privacybeleid
Ingeval er gelegenheid wordt geboden voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) geschiedt de invoer van deze gegevens op vrijwillige basis. Gebruik en betaling van alle aangeboden diensten zijn – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – toegestaan zonder vermelding van persoonlijke gegevens dan wel onder  vermelding van anonieme gegevens of een alias. Gebruik voor marketingdoeleinden van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen is verboden; aanbieders van spam zullen worden vervolgd.

A) Gewoonlijk worden er toegangsgegevens opgeslagen bij het opvragen van een bestand van de webpagina.

De opgeslagen gegevens bestaan uit:
De webpagina vanwaar het bestand is opgevraagd
De bestandsnaam
Datum en tijd van de aanvraag
Het verstuurde datavolume
De toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, etc.)
Een beschrijving van het type webbrowser dat is gebruikt
Het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte resolutie

Verder worden er uitsluitend persoonlijke gegevens opgeslagen die u zelf hebt verstrekt, bv. ten behoeve van registratie voor onze nieuwsbrief of persdistributielijst. Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden.

B) Doorgaans kan onze Website worden bezocht zonder dat er persoonlijke gegevens hoeven te worden verstrekt.

C a) In geval van registratie voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verzameld:
Naam en e-mailadres (als naam kan ook een pseudoniem worden gebruikt).
C b) In geval van registratie voor de persdistributielijst moeten de volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:
Naam, adres, e-mailadres, naam van de publicatie waarvoor u werkt.

Door registratie voor de nieuwsbrief en/of persdistributielijst gaat u akkoord met de verzameling van uw gegevens en de elektronische verwerking daarvan, alsook de opslag van deze gegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verspreiding van de nieuwsbrief of de verspreiding van persmateriaal.

D) Op aanvraag verstrekken wij te allen tijde gratis informatie over alle gegevens die over u en/of uw onderneming zijn opgeslagen. Op aanvraag zullen wij uw persoonlijke gegevens aanpassen, blokkeren of wissen. De gegevens worden geblokkeerd wanneer een gegevensverwijdering in strijd is met gegevensverwijdering zoals bij wet voorgeschreven of gegevensopslag zoals bij contract bepaald. U kunt als volgt contact met ons opnemen over de gegevensverwerking:

CHARMANT INC. (HEADQUARTERS)
6-1 Kawasari-cho
Sabae City
Fukui Pref. 916-8555
Japan
Telefoon: +81 (0) 778 53 0380

of

CHARMANT INC. (EU OFFICE)
International Marketing Department
Liebigstr. 15-16
85757 Karlsfeld
Duitsland
E-mail: imd(at)charmant.de
Website: www.charmant.com

 

5. Ongeoorloofd gedrag
U mag deze Website niet gebruiken voor de volgende doeleinden:
(a) Activiteiten die onwettig of in strijd met toepasselijke wetgeving zijn
(b) Activiteiten die inbreuk maken op de rechten van derden (met inbegrip van privacyrechten en publiciteitsrechten)
(c) Activiteiten die schade of verlies aan derden toebrengen
(d) Activiteiten die de openbare orde verstoren

6. Rechtsgeldigheid
Onderhavige beperking van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie vanwaar u bent doorverwezen. Ingeval bepaalde delen of afzonderlijke voorwaarden van deze beperking van aansprakelijkheid onwettig of onjuist mochten zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

7. Contact
Ingeval u vragen heeft over de behandeling van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling gegevensbeveiliging. U kunt ook met informatieverzoeken, suggesties en klachten bij deze afdeling terecht.

Data protection officer:

Alexander Bugl

Bugl & Kollegen GmbH

Eifelstr. 55
D-93057 Regensburg
Tel. +49 941/63049789
ab(at)buglkollegen.de
 
www.buglkollegen.com