Country Selection Bestellijst

Gegevensbeveiliging

I Inleiding

Leuk dat u onze website bezoekt! We respecteren uw privacy. We hechten veel belang aan gegevensbescherming en veiligheid bij het gebruik van onze website. Het doel van dit privacybeleid is u te informeren over de mate waarin wij gegevens verzamelen wanneer u onze website gebruikt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. We willen u ook informeren over uw rechten op dit gebied.

II Algemene informatie

In overeenstemming met artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren we u hierbij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gekoppeld kunnen worden, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruiksgedrag.

De verantwoordelijke voor de verwerking krachtens artikel 4, paragraaf 7 van de AVG is:

CHARMANT BENELUX

Pelmolenlaan 16-18
3447 GW Woerden
Nederland
Tel. +31 348416646
Email: sales@charmantgroup.nl

www.charmant.com/nl/footer/disclaimer

U kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming via:

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit GmbH

Alexander Bugl
Eifelstr. 55
93057 Regensburg, Duitsland
kontakt(at)buglundkollegen.de

III Uw rechten

Als er persoonsgegevens over u als gebruiker worden verwerkt, wordt u beschouwd als een betrokken persoon in de zin van de AVG. Betrokkenen hebben de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht op toegang (artikel 15 van de AVG)
 • Recht op rectificatie en wissen van persoonsgegevens (artikel 16, 17 van de AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)
 • Recht op kennisgeving met betrekking tot het rectificeren of wissen van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking ervan (artikel 19 van de AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 van de AVG)
 • Recht op bezwaar (artikel 21 van de AVG)
 • Recht om de verleende toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van gegevensverwerking totdat de toestemming wordt ingetrokken, heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan (artikel 7, paragraaf 3 van de AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Tel. + 31-70-88 88 500
Email: internationaal(at)autoriteitpersoonsgegevens.nl
Homepage: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

België
L’Autorité de protection des données (APD)
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. + 32 (0) 2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
Homepage: https://www.datenschutzbehorde.be

IV Hosting

De hostingdiensten die wij gebruiken (diensten voor het beheer en de levering van de website), leveren de volgende diensten: infrastructuur- en platformdiensten, verwerkingscapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailoverdracht, beveiligingsdiensten en diensten voor technisch onderhoud die wij gebruiken voor het beheer van deze website.

In dit proces verwerken wij of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metadata en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online platform op basis van onze legitieme belangen in het efficiënt en veilig aanbieden van deze website, in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, alinea f van de AVG in combinatie met artikel 28 van de AVG (conclusie van een gegevensverwerkingscontract).

V Naar onze website

Als u de website voor louter informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. indien u zich niet registreert of andere informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bezoeken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch nodig zijn om onze website aan u te presenteren en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Elke hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website die het verzoek indient
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de navigatiesoftware.

In sommige gevallen kunnen we ook een andere serviceprovider gebruiken om het vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens weer te geven.  In dit proces wordt een integratiecode gebruikt waarmee uw IP-adres wordt doorgegeven aan de voornoemde serviceprovider (preeco GmbH). Wij verwerken uw gegevens gedurende een beperkte periode op basis van ons legitieme belang om in geval van onbevoegde toegang of poging tot toegang tot de lokale servers een afleiding van de persoonsgegevens te initiëren, om het gegevensprivacybeleid correct weer te geven en om onze ingezette beleidsregels vanaf onze eigen server te laden (artikel 6, paragraaf 1, alinea f van de AVG).

VI Contact met ons opnemen

a. Aard en doel van de verwerking

De gegevens die u invult op het contactformulier worden opgeslagen om individueel met u te communiceren. Hiervoor zijn een geldig e-mailadres en uw naam nodig. Deze gegevens zijn nodig voor de toewijzing van het verzoek en het antwoord erop. Het verstrekken van aanvullende gegevens is optioneel.

Als u per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt, verwerken we ook de contactgegevens die u verstrekt om op uw verzoek te reageren.

b. Rechtsgrondslag voor verwerking

Het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (artikel 6, paragraaf 1, alinea f van de AVG). Met het contactformulier kunt u gemakkelijk contact met ons opnemen. De door u verstrekte informatie wordt bewaard om het verzoek te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt met oog op het uitvoeren van precontractuele maatregelen (artikel 6, paragraaf 1, alinea b van de AVG).

c. Gegevenscategorieën

Aanhef, titel, voornaam, naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp, uw bericht

d. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van CHARMANT GmbH Europe en, indien van toepassing, subcontractanten voor de gegevensverwerking.

e. Bewaartermijnen

De gegevens worden uiterlijk zes maanden nadat het verzoek is verwerkt, verwijderd. Als er een contractuele relatie tot stand is gekomen, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen die zijn vastgelegd in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en zullen wij uw gegevens verwijderen zodra deze termijnen zijn verstreken.

f. Wettelijke en contractuele eisen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

g. Overdracht naar een derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

h. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar te allen tijde kenbaar maken via de contactoptie aan het begin van dit gegevensbeschermingsbeleid.

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming, verbieden we geautomatiseerde besluitvorming en profilering als onderdeel van deze gegevensverwerking.

VII Gebruik van cookies

Naast de bovenstaande gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen als u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geïnstalleerd in combinatie met de browser die u gebruikt, en waarmee bepaalde informatie wordt verzonden naar de entiteit die de cookie installeert (in dit geval zijn wij dit). Ze worden gebruikt om het algehele internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

We maken onderscheid tussen twee categorieën cookies: (a) essentiële cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en (b) optionele cookies voor website-analyse en marketingdoeleinden.

Het gebruik van optionele cookies is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, paragraaf 1, alinea a van de AVG). Onze cookiebanner beschrijft in detail de optionele cookies die op deze website worden gebruikt.

VIII Klaro-toestemmingsbeheer

Welke cookiebanner gebruiken wij?

Deze website gebruikt Klaro, een technologie van KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlijn, Duitsland, om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies op uw apparaat op te slaan en deze te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Klaro wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag is artikel 6, paragraaf 1, alinea c van de AVG.

Wanneer u onze website bezoekt, slaat de Klaro-cookie de status op van welke service is geactiveerd of gedeactiveerd (dit zijn geen persoonsgegevens).

IX Matomo

a. Aard en doel van de verwerking

Deze website gebruikt Matomo (voorheen Piwik), een gratis softwarepakket voor statistische evaluatie van bezoekerstoegang. De leverancier van de Matomo-software is InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Matomo maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt opgeslagen op de servers van Matomo. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. We vestigen uw aandacht op het feit dat u zonder alle juiste instellingen mogelijk geen toegang kunt krijgen tot alle functies van deze website. U kunt beslissen of er een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden opgeslagen zodat de websitebeheerder verschillende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren.  Voor meer informatie over de privacyinstellingen van de Matomo-software, kunt u de volgende link raadplegen: https://matomo.org/docs/privacy/.

b. Rechtsgrondslag voor verwerking

Gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker (artikel 6, paragraaf 1, alinea a van de AVG).

c. Gegevenscategorieën

IP-adres, tijdstempel, browser, enz.

d. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de marketingafdeling en Matomo, als gegevensverwerker. Hiervoor hebben we met Matomo een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten.

e. Bewaartermijnen

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer voor onze registratie nodig zijn.

f. Wettelijke en contractuele eisen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming.  Het verhinderen van toegang kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

g. Overdracht naar een derde land

De verwerking vindt plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) voor zover het hoofdkantoor van Matomo in Nieuw-Zeeland is gevestigd. Voor Nieuw-Zeeland heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen in overeenstemming met artikel 45, paragraaf 3 van de AVG.

h. Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde met toekomstige werking intrekken.  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De Matomo-trackingtool wordt gebruikt om het gedrag van de bezoekers van de website te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

X Nieuwsbrief

a. Aard en doel van de verwerking

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u per e-mail de nieuwsbrief te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. Als u uw naam opgeeft, kunnen wij u persoonlijk aanspreken in de nieuwsbrief en, indien van toepassing, u identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitvoeren. Om de nieuwsbrief te ontvangen, hoeft u alleen uw e-mailadres op te geven.  Wanneer u inschrijft voor onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt.

Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gesteld over omstandigheden die verband houden met de dienst of registratie (bijvoorbeeld, wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden). Voor een efficiënte registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. We gebruiken de "double opt-in"-optie om te controleren of een registratie daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan. Hiervoor registreren we de aanmelding voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Er worden geen andere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet aan derden doorgegeven.

b. Rechtsgrondslag voor verwerking

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, paragraaf 1, alinea a van de AVG, artikel 7 van de AVG in combinatie met artikel 6, paragraaf 2 TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz), sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.

c. Gegevenscategorieën

E-mailadres, naam

d. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de marketingafdeling en Brevo, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

e. Bewaartermijnen

Gegevens worden in deze context alleen verwerkt zolang de bijbehorende toestemming beschikbaar is. Deze worden vervolgens verwijderd.

f. Wettelijke en contractuele eisen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u de nieuwsbrief helaas niet toezenden.

g. Overdracht naar een derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

h. Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Elke nieuwsbrief bevat hiervoor een link. U kunt zich ook rechtstreeks afmelden op deze website of ons op de hoogte stellen van uw afmelding via de contactgegevens in dit privacybeleid.

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming, verbieden we automatische besluitvorming en profilering voor deze gegevensverwerking.

XI Aanwezigheid op sociale media

We zijn online aanwezig op sociale netwerken om gebruikers te informeren over onze diensten en, als ze interesse tonen, rechtstreeks met hen via deze platforms met hen te communiceren. Momenteel zijn we aanwezig op de volgende netwerken:

Bezoekers van de website hebben alleen via een externe link toegang tot al onze sociale mediakanalen. We gebruiken geen plug-ins of andere interfaces op onze website die de respectievelijke netwerken aanbieden om hun diensten op de websites te integreren.

We hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens en het daaropvolgende gebruik ervan door sociale netwerken. Daarom weten we niet in welke mate, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in welke mate de netwerken voldoen aan de bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen er met de gegevens worden gemaakt, en aan wie de gegevens worden doorgegeven. We wijzen er expliciet op dat gebruikersgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke informatie, IP-adressen) door netwerkexploitanten worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met hun beleid voor gegevensgebruik en voor commerciële doeleinden.

We verwerken gebruikersgegevens op sociale mediaplatforms voor zover gebruikers met ons in contact komen en met ons communiceren, bijvoorbeeld via opmerkingen of rechtstreekse berichten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gebruikersgegevens is artikel 6, paragraaf 1, alinea's b en f van de AVG.

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • LinkedIn

U heeft toegang tot de sociale medianetwerken Facebook en Instagram via externe linken op onze website. Alle sociale medianetwerkfuncties worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als u ingelogd bent met uw eigen Facebook of Instagram-profiel en ons sociale mediakanaal bezoekt, kan Facebook uw bezoek associëren met uw ingelogde profiel. Als u uw gebruikersaccount niet wilt koppelen aan uw IP-adres, log dan uit bij uw Facebook of Instagram-account voordat u onze website gebruikt.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt: https://facebook.com/privacy/explanation, van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en, van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy en onze https://facebook.com/privacy/explanation.

XII Facebook Fanpagina

CHARMANT GmbH Europe is online aanwezig op Facebook, de zogenaamde Facebook fanpagina. De volgende aanvullende informatie over gegevensverwerking is van toepassing op bezoeken aan onze fanpagina. Informatie over het gegevensbeschermingsbeleid is hier beschikbaar: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, contactgegevens, functionaris voor gegevens-bescherming:

Voor het beheren van onze Facebook fanpagina, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook in overeenstemming met artikel 26 van de AVG. Daarom hebben we een overeenkomst met Facebook opgesteld waarin onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming zijn vastgelegd. Deze overeenkomst kunt u hier raadplegen: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Op grond van deze overeenkomst is Facebook primair verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan de betrokkene over de gezamenlijke verwerking en om hem/haar in staat te stellen zijn/haar rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te voeren. Desondanks informeren we u hierbij over uw bezoek aan onze fanpagina.

Onze contactgegevens:

CHARMANT GmbH Europe
Liebigstraße 16
85757 Karlsfeld
Duitsland
E-mail: info@charmant.de

Via het volgende adres kunt u naar Facebook gaan:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ierland

U kunt hier online contact opnemen met Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via het volgende adres:

Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit GmbH
Alexander Bugl
Eifelstraße 55
93057 Regensburg
Duitsland
E-mail: kontakt(at)buglundkollegen.de

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook via het volgende adres: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, aard en doel van het gebruik:

a) Door Facebook verzamelde gegevens:

Als u een Facebook-gebruiker bent, verzamelt Facebook de gegevens die worden beschreven in het gegevensbeleid van Facebook onder "Welk soort informatie verzamelen wij?  "Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunnen er nog steeds identificatiegegevens in uw browser worden opgeslagen in de vorm van tracking-cookies, waardoor uw gebruikersgedrag kan worden gevolgd. Wanneer u Facebook bezoekt, worden gebruikersgegevens doorgaans door Facebook verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er worden complexe gebruikersprofielen aangemaakt op basis van gebruikersgedrag, waaronder bezoeken aan onze fanpagina, die Facebook kan gebruiken om gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan de bezoeker binnen en buiten Facebook. Ga voor meer informatie naar het gegevensbeleid van Facebook. Als u niet akkoord bent, kunt u hier bezwaar maken (Opt-Out).

b) Door ons gebruikte gegevens ("Insights pages) en rechtsgrondslag:

Facebook voorziet ons van statistieken en gebruiksgegevens, "Insight pages", waarmee we onze fanpagina kunnen analyseren. Hierdoor kunnen we onze Facebook-aanbiedingen constant verbeteren. Als operators nemen we geen beslissingen over de verwerking van insight-gegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit artikel 13 van de AVG, zoals de duur van de opslag van cookies op de apparaten van gebruikers. De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van insight-gegevens onder de AVG ligt bij Facebook, en Facebook voldoet aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van insight-gegevens.

Als beheerder van de pagina hebben we geen andere manier om het gedrag van de gebruikers op onze fanpagina te analyseren, waaronder het volgen van gebruikers. In principe is het voor ons niet mogelijk om de bezoeker van de fanpagina aan de hand van de gegevens op de pagina te identificeren. In het bijzonder hebben we volgens de overeenkomst niet het recht om Facebook te vragen ons individuele gegevens over bezoekers te verstrekken. Identificatie is alleen mogelijk als we individuele profielfoto's met "Like"-aanduidingen voor de pagina kunnen toewijzen; dit is echter alleen mogelijk als onze fanpagina door de betreffende bezoeker is gemarkeerd met "Like" en de "Like"-aanduidingen zijn ingesteld op "openbaar".

Hier vindt u informatie over gegevens die door Facebook zijn gebruikt om Insight pages aan te maken.

De exploitatie van de Facebook fanpagina et het gebruik van informatie van de pagina dienen ons legitieme belang in een effectieve externe presentatie en effectieve communicatie met onze klanten en potentiële klanten. Dit belang rechtvaardigt de exploitatie van de pagina zowel met betrekking tot de legitieme belangen van Facebook-gebruikers als met betrekking tot de bezoekers van onze fanpagina die geen Facebook-account hebben. De rechtsgrondslag is daarom artikel 6, paragraaf 1, alinea f van de AVG.

3. Verstrekking van gegevens aan derden:

De door Facebook verzamelde gegevens worden uitgewisseld en verwerkt binnen de Facebook-groep. De Facebook-groep omvat bijvoorbeeld ook Instagram, WhatsApp en Oculus. De informatie die Facebook verzamelt, wordt bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven aan gebruikers op Instagram of WhatsApp-gegevens te gebruiken om spam op Facebook te bestrijden. Informatie over dit onderwerp vindt u in het gegevensbeleid van Facebook, onder de rubriek "Hoe werken Meta-entiteiten samen ? " Wanneer gegevens door Facebook worden verwerkt, kan dit leiden tot de overdracht van gebruikersgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), met name naar de Verenigde Staten.

4. Recht op bezwaar:

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, alinea f van de AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie, of dat het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken, dat we zullen uitvoeren zonder dat u een bijzondere situatie hoeft op te geven. Als u gebruik wilt maken van herroepings- of bezwaarrecht, kunt u een e-mail sturen naar info(at)charmant.de.

5. Rechten van de betrokkene:

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. In dat geval mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten. Daarnaast heeft u het recht op toegang tot informatie in overeenstemming met artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 van de AVG, het recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 van de AVG, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 van de AVG. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG). In principe kunt u uw rechten als betrokkene zowel jegens Facebook als jegens ons doen gelden. Aangezien alleen Facebook rechtstreeks toegang heeft tot uw gebruikersgegevens, kunt u uw rechten als betrokkene het effectiefst laten gelden jegens Facebook.

XIII Aanmelden op onze website

a. Aard en doel van de verwerking

Wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze gepersonaliseerde diensten, worden bepaalde persoonsgegevens verzameld, zoals naam, adres, contactgegevens en communicatiegegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer en e-mailadres). Als u geregistreerd bent, heeft u toegang tot de inhoud en diensten die we alleen aan onze geregistreerde gebruikers aanbieden.  Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om hun registratiegegevens op elk moment te wijzigen of te verwijderen. We zullen u te allen tijde informatie verstrekken over de persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

b. Rechtsgrondslag voor verwerking

De verwerking van gegevens die zijn ingevoerd, is gebaseerd op toestemming van de gebruiker (artikel 6, paragraaf 1, alinea a van de AVG).

c. Gegevenscategorieën

Klantennummer, bedrijf, aanhef, voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres.

d. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van CHARMANT GmbH Europe.

e. Bewaartermijnen

Gegevens worden alleen in deze context verwerkt zolang de bijbehorende toestemming bestaat. Vervolgens worden ze verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is. U kunt hierover contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het begin van het privacybeleid staan vermeld.

f. Wettelijke en contractuele eisen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming.  Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens, kunnen we u geen toegang geven tot de inhoud en de diensten die we aanbieden.

g. Overdracht naar een derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

h. Intrekking van toestemming

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde met toekomstige werking intrekken.  U kunt uw intrekking te allen tijde kenbaar maken via de contactgegevens aan het begin van dit privacybeleid.

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming, verbieden we geautomatiseerde besluitvorming en profilering als onderdeel van deze gegevensverwerking.

XIV Vereiste informatie als onderdeel van de sollicitatieprocedure

a. Aard en doel van de verwerking

We verwerken de gegevens van sollicitanten uitsluitend voor de doeleinden en in het kader van de sollicitatieprocedure, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Gegevens van sollicitanten worden verwerkt om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen als onderdeel van de sollicitatieprocedure, voor zover gegevensverwerking noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure dienen kandidaten ons hun persoonsgegevens te verstrekken. Als we een online formulier beschikbaar stellen, worden de benodigde sollicitatiegegevens getagd; zo niet, dan wordt dit gespecificeerd in de functiebeschrijving. In het algemeen betreft het persoonsgegevens, post- en contactadressen en sollicitatiedocumenten zoals motivatiebrieven, cv's en certificaten. Kandidaten kunnen ons ook vrijwillig aanvullende informatie verstrekken. Door te solliciteren gaan kandidaten akkoord met de verwerking van hun gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Indien beschikbaar, kunnen kandidaten hun sollicitatie via een online formulier op onze website indienen. Gegevens worden volgens de nieuwste technologie versleuteld aan ons verzonden. Kandidaten kunnen ons hun sollicitatie ook per e-mail sturen naar careers@charmant.de. Houd er echter rekening mee dat e-mails over het algemeen niet in versleutelde vorm worden verzonden en dat kandidaten zelf voor versleuteling moeten zorgen.

We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de overdracht van de sollicitatie tussen de verzender en de ontvangst op onze server en we raden u aan een online formulier te gebruiken of de sollicitatie ons per post toe te sturen. Als de sollicitatie succesvol is, kunnen de door de kandidaten verstrekte gegevens worden verwerkt in het kader van de arbeidsrelatie.

b. Rechtsgrondslag voor verwerking

Het belangrijkste doel van de verwerking van uw gegevens is het tot stand brengen van een arbeidsverhouding in overeenstemming met artikel 88, paragraaf 1 van de AVG in combinatie met artikel 26, paragraaf 1 BDSG.

c. Gegevenscategorieën

Voornaam, achternaam, adres, contactgegevens, certificaten, kwalificaties en andere informatie die u verstrekt voor sollicitatiedoeleinden. Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, paragraaf 1 van de AVG vrijwillig worden verstrekt als onderdeel van de sollicitatieprocedure, worden deze ook verwerkt in overeenstemming met artikel 9, paragraaf 2, alinea b van de AVG (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de gezondheid, zoals de status van ernstige handicap of etnische afkomst).

d. Ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn interne medewerkers van de afdeling Personeelszaken.

e. Bewaartermijnen

Onder voorbehoud van een door de sollicitant gerechtvaardigde intrekking worden de gegevens na een periode van 6 maanden verwijderd, zodat we eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en aan onze verplichtingen volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) kunnen voldoen. Facturen voor eventuele reiskostenvergoeding worden in overeenstemming met de belastingregels gearchiveerd.

f. Wettelijke en contractuele eisen

Het verstrekken van uw persoonsgegevens na de bewaarperiode, bijvoorbeeld voor opname in onze kandidatenpool, is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. U kunt deze toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde met toekomstige werking intrekken.

g. Overdracht naar een derde land

De verwerking vindt niet plaats buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

h. Intrekking van toestemming

Indien de sollicitatie naar een functie niet wordt geaccepteerd, worden de gegevens van de sollicitant verwijderd. Kandidaatgegevens worden tevens verwijderd als een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe kandidaten te allen tijde het recht hebben. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens na de bewaarperiode te allen tijde met toekomstige werking intrekken. U kunt uw intrekking te allen tijde kenbaar maken via de contactgegevens aan het begin van dit privacybeleid.

i. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Als verantwoordelijke onderneming, verbieden we geautomatiseerde besluitvorming en profilering als onderdeel van deze gegevensverwerking.