Please select a page template in page properties.
Country Selection

BETTER TOGETHER – het nieuwe CHARMANT Recycling Programma

Hoe CHARMANT om gaat met plastic afval

Plastic als verpakkingsmateriaal wordt heel veel gebruikt en biedt vele voordelen. In relatie tot het milieu stelt het ons allen echter voor steeds grotere uitdagingen. Wij, van CHARMANT, zien het als onze taak om hier als bedrijf iets mee te doen.

Wij zijn op zoek naar milieuvriendelijke verpakkingsalternatieven voor onze monturen, die ook aan alle noodzakelijke eisen voldoen. Dit is niet van de ene op andere dag aan te passen. Daarom hebben wij ons afgevraagd hoe wij het verantwoord gebruik van plastic, in de zin van een circulaire economie, nu al kunnen bevorderen en zo kunnen bijdragen aan het inperken van het plastic afvalprobleem.

Tot nu toe is plastic hét materiaal bij uitstek geweest voor onze verpakkingen, omdat het een groot aantal functies vervult - van ervoor zorgen dat onze producten onbeschadigd aankomen tot duidelijke en zichtbare opslag in het magazijn.

In ons streven naar het vinden van de juiste manier om met plastic om te gaan, hebben we gekeken naar het concept van de circulaire economie. Hierbij worden alle gebruikte materialen steeds opnieuw gebruikt of gerecycled. Hierdoor is er geen noemenswaardig afval meer in de economie, worden hulpbronnen behouden en wordt milieuvervuiling teruggedrongen.

Met ons BETTER TOGETHER recycling programma willen we het probleem samen met u aanpakken.

Het principe is simpel:

Verzamelen | Retourneren | Recyclen => de cirkel is gesloten

--> U bewaart de plastic zakjes waarin onze monturen ter bescherming worden geleverd.

--> De volgende keer als onze Accountmanager u bezoek, zal hij/zij de plastic zakjes die u heeft verzameld meenemen.

--> Wij zorgen ervoor dat de plastic verpakkingen gerecycled worden – de cirkel is gesloten.