Please select a page template in page properties.
Country Selection

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY

Jako jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości opraw okularowych i instrumentów medycznych, Grupa CHARMANT zawsze patrzy w przyszłość i stara się wnieść znaczący wkład w poprawę jakości życia osób, pozostających w zasięgu naszych działań. To oznacza dużą odpowiedzialność, która dotyczy nie tylko naszych produktów i sposobu ich wytwarzania, ale także wszystkich naszych partnerów biznesowych, w tym naszych pracowników jak i ochrony środowiska i zaangażowania społecznego na rzecz społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy.

Podstawę wszystkich naszych korporacyjnych działań społecznych stanowi zasada zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że integracyjne uwzględnienie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zapewni długofalowy sukces firmy, a jednocześnie zapewni korzyści społeczne.


Grupa CHARMANT uważa Kapitał Ludzki, Środowisko, Społeczną odpowiedzialność i Ład korporacyjny (ESG) za ważne aspekty swojej działalności korporacyjnej i aktywnie zajmuje się tymi tematami.

Kapitał Ludzki

My, Grupa CHARMANT, jesteśmy zobowiązani do poszanowania praw człowieka, różnorodności, równości płci i równych szans zatrudnienia, aby odzwierciedlić rzeczywiste uwarunkowania społeczne. Ponadto szanujemy indywidualność wszystkich pracowników i dążymy do stworzenia przyjemnego i opiekuńczego środowiska pracy, aby umożliwić każdemu rozwój jego zdolności i umiejętności.

Środowisko

My, Grupa CHARMANT, zobowiązujemy się szanować cuda natury i aktywnie chronić środowisko dla przyszłych pokoleń.

Społeczeństwo

My, Grupa CHARMANT, zobowiązujemy się przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa poprzez naszą działalność biznesową, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic kulturowych i obyczajowych we wszystkich regionach, społeczeństwach i krajach, w których działamy.

Ład korporacyjny

My, Grupa CHARMANT, zawsze przestrzegamy wymogów prawnych i mamy rozbudowaną politykę zarządzania ryzykiem. Grupa jest również zaangażowana w podnoszenie jakości życia pracowników i klientów oraz stara się zwiększać swoją wartość korporacyjną poprzez innowacyjne produkty i usługi.

Oświadczenie CSR firmy CHARMANT

Filozofia CHARMANT, zasady przewodnie i kodeks postępowania