Please select a page template in page properties.
Country Selection

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY

Jako jeden z wiodących na świecie producentów wysokiej jakości opraw okularowych i instrumentów medycznych, Grupa CHARMANT zawsze patrzy w przyszłość i stara się wnieść znaczący wkład w poprawę jakości życia osób, pozostających w zasięgu naszych działań. To oznacza dużą odpowiedzialność, która dotyczy nie tylko naszych produktów i sposobu ich wytwarzania, ale także wszystkich naszych partnerów biznesowych, w tym naszych pracowników jak i ochrony środowiska i zaangażowania społecznego na rzecz społeczeństwa, w którym żyjemy i pracujemy.

Podstawę wszystkich naszych korporacyjnych działań społecznych stanowi zasada zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że integracyjne uwzględnienie aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych zapewni długofalowy sukces firmy, a jednocześnie zapewni korzyści społeczne.


Grupa CHARMANT uważa Kapitał Ludzki, Środowisko, Społeczną odpowiedzialność i Ład korporacyjny (ESG) za ważne aspekty swojej działalności korporacyjnej i aktywnie zajmuje się tymi tematami.

Kapitał Ludzki

My, Grupa CHARMANT, jesteśmy zobowiązani do poszanowania praw człowieka, różnorodności, równości płci i równych szans zatrudnienia, aby odzwierciedlić rzeczywiste uwarunkowania społeczne. Ponadto szanujemy indywidualność wszystkich pracowników i dążymy do stworzenia przyjemnego i opiekuńczego środowiska pracy, aby umożliwić każdemu rozwój jego zdolności i umiejętności.

Środowisko

My, Grupa CHARMANT, zobowiązujemy się szanować cuda natury i aktywnie chronić środowisko dla przyszłych pokoleń.

Społeczeństwo

My, Grupa CHARMANT, zobowiązujemy się przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa poprzez naszą działalność biznesową, przy jednoczesnym poszanowaniu różnic kulturowych i obyczajowych we wszystkich regionach, społeczeństwach i krajach, w których działamy.

Ład korporacyjny

My, Grupa CHARMANT, zawsze przestrzegamy wymogów prawnych i mamy rozbudowaną politykę zarządzania ryzykiem. Grupa jest również zaangażowana w podnoszenie jakości życia pracowników i klientów oraz stara się zwiększać swoją wartość korporacyjną poprzez innowacyjne produkty i usługi.

Oświadczenie CSR firmy CHARMANT

Filozofia CHARMANT, zasady przewodnie i kodeks postępowania

This website uses cookies (Matomo) to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Read more
Deactivate cookies Activate cookies