Country Selection Bestellijst
CHARMANT CSR

Corporate Social Responsibility

Als een van de meest toonaangevende producenten van hoogwaardige brilmonturen en medische instrumenten ter wereld, kijkt de CHARMANT Group altijd naar de toekomst en naar het leveren van een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit van de mensen binnen ons werkterrein. Dit brengt een grote mate van verantwoordelijkheid met zich mee, die niet alleen geldt voor onze producten en de wijze waarop deze worden vervaardigd, maar ook voor alle betrokkenen, waaronder onze medewerkers, de bescherming van het milieu en de sociale betrokkenheid bij de maatschappij waarin wij leven en werken.

Het uitgangspunt van duurzame ontwikkeling ligt dan ook ten grondslag aan al onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de integratie van economische, ecologische en sociale aspecten het succes van een onderneming op lange termijn verzekert en tegelijk maatschappelijke voordelen creëert.


De CHARMANT Group beschouwt menselijk kapitaal, milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) als belangrijke aspecten van haar algemene bedrijfsactiviteiten en pakt deze thema's proactief aan.

Menselijk kapitaal

Wij, CHARMANT Group, zetten ons in voor de bescherming van de mensenrechten, diversiteit, gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijke arbeidskansen als weerspiegeling van de maatschappij. Bovendien omarmen wij de individualiteit van alle werknemers en streven wij ernaar een plezierige en stimulerende werkomgeving te creëren waarin talenten tot bloei kunnen komen.

Zie details >

Milieu

Wij, CHARMANT Group, respecteren de natuur en zetten ons proactief in voor het behoud van het milieu voor de toekomstige generaties.

Zie details >

Maatschappij

Wij, CHARMANT Group, verplichten ons via onze bedrijfsactiviteiten bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij, met respect voor de verschillen in cultuur en gewoonten in alle regio's, samenlevingen en landen waar wij actief zijn.

Zie details >

Goed bestuur

Wij, CHARMANT Group, houden ons altijd aan de wettelijke voorschriften en hebben een solide risicomanagementsysteem. Het bedrijf zet zich ook in voor de verbetering van de levenskwaliteit en streeft ernaar de bedrijfswaarde te verhogen door middel van innovatieve producten en diensten.

Zie details >

CHARMANT's MVO-verklaring

CHARMANT-filosofie, leidende principes en gedragscode